Universal Navigation

Research GroupsSIMULACIÓN NUMÉRICA

Research lines:
  • Anàlisi numèrica d’equacions diferencials: mètodes numèrics d’integració geomètrica; camps vectorials algebraics; singularitats dels mateixos i la seva resolució; integració algebraica d’equacions diferencials; sistemes hiperbòlics.
  • Modelització matemàtica: problemes aplicats a tractaments de residus i contaminants, problemes de frontera lliure, problemes de combustió, processos ceràmics, processos de sedimentació aplicats a la regeneració de platges, rius, etc.
  • Matemàtica financera: models de subastes.
  • Noves tecnologies de l’educació: aprenentatge cooperatiu, e-learning, blearning.
Technical Services:
  • Desenvolupament de models matemàtics de processos industriales.
  • Desenvolupament de models matemàtics de difusió de contaminants.
  • Desenvolupament de models matemàtics de processos de sedimentació.
 

Footer Navigation

Universal Navigation

Copyright & Privacy