Universal Navigation

Research GroupsMEDICAL IMAGING ANALYSIS AND STEREOLOGY

Research lines:
  • Camps aleatoris de Markov i mètodes MCMC i la seva aplicació a l’anàlisi d’imatges mèdiques.
  • Classificació i anàlisi de textures mitjançant conjunts aleatoris tancats i processos puntuals.
  • Desenvolupament i implementació d’equacions en estereologia.
  • Fusió d’imatges mèdiques mitjançant tècniques geomètriques i/o estadístiques.
  • Conjunts aleatoris tancats i temporals.
  • Anàlisi de dades funcionals i la seva aplicació en Biomedicina.
Technical Services:
  • Assessorament en l’anàlisi, segmentació i classificació d’imatges mèdiques.
  • Estudi i assessorament en la realització de mesures microscòpiques i tractament automatitzat d’imatges.
 

Footer Navigation

Universal Navigation

Copyright & Privacy