Universal Navigation

Grupos de InvestigaciónMODELIZACIÓN ESTADÍSTICA PARA PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES

Líneas de trabajo
 • Estadística multivariant.
 • Estadística espacial.
 • Modelització per processos puntuals espacials.
 • Modelització geoestadística.
 • Modelització de dades en reticles.
 • Modelització de fenòmens que varien en l’espai i/o en el temps.
 • Aplicacions de la modelització en problemes de contaminació atmosfèrica i sòls.
 • Economia espacial i espai-temporal.
 • Teoria de còpules.
Servicios. Técnicas
 • Elaboració de software estadístic per a la resolució de problemes en el medi ambient.
 • Assessorament per a la resolució wordde problemes reals que evolucionen en l’espai i/o en el temps.
 • Elaboració de mapes de contaminació acústica en ciutats.
 • Elaboració de mapes de contaminació atmosfèrica per PM10 i altres partícules.
 • Elaboració de mapes predictius de tases de mortalitat per a companyies d’assegurances.
 • Elaboració de mapes epidemiològics relacionats amb certes enfermetats infeccioses.
 • Elaboració de mapes de concentració de l’activitat econòmica.
 • Elaboració de mapes per a l’avaluació i caracterització d’índex de risc d’incendis forestals.
 • Avaluació i controls de calitat per a empreses.
 

Footer Navigation

Universal Navigation

Copyright & Privacy